Kattava opas terapiaan Koti FAQs Artikkelit Resurssit Ota yhteyttä

Kattava Opas Terapiaan

Tässä oppaassa käsittelemme erilaisia terapiamuotoja, valmistautumista terapiaan ja terapian kulkua. Opas auttaa sinua ymmärtämään paremmin, mitä eri terapiat voivat tarjota, ja kuinka voit saada parhaan hyödyn kokemuksestasi.

Terapiamuodot

Terapiaan hakeutuminen voi olla avainasemassa henkisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamisessa. On kuitenkin tärkeää valita itselleen sopiva terapiamuoto, joka vastaa omia tarpeita ja tavoitteita. Tässä osiossa käymme läpi muutamia terapiamuotoja, joista voit valita itsellesi sopivimman. (klikkaa avataksesi kohdat)

Kognitiivinen psykoterapia on tehokas terapiamuoto, joka auttaa tunnistamaan ja muuttamaan kielteisiä ajatus- ja käyttäytymismalleja. Kognitiivinen psykoterapian avulla voidaan hoitaa monenlaisia mielenterveyden haasteita, kuten masennusta, ahdistusta ja fobioita.


Integratiivinen terapia yhdistää useita eri terapiamuotoja yksilöllisen lähestymistavan luomiseksi. Terapeutti voi soveltaa erilaisia menetelmiä ja tapoja, kuten kognitiivista käyttäytymisterapiaa, psykodynaamista terapiaa ja ratkaisukeskeistä terapiaa, asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Integratiivinen terapia pyrkii tarjoamaan kokonaisvaltaisen näkemyksen asiakkaan henkisestä hyvinvoinnista ja auttaa heitä saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen.


Psykodynaaminen terapia keskittyy tiedostamattomiin tunteisiin, ajatuksiin ja käyttäytymiseen, jotka voivat vaikuttaa nykyiseen elämäämme. Tämän terapiamuodon tavoitteena on auttaa ymmärtämään ja ratkaisemaan sisäisiä ristiriitoja, jotta voidaan edistää henkistä kasvua ja hyvinvointia.


Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia yhdistää kognitiivisen psykoterapian ja psykoanalyysin periaatteita. Se auttaa sinua pohtimaan omaa historiaasi sekä ympäristöäsi, näin sinulle voidaan löytää uusia toimintamalleja sekä työvälineitä.


Ratkaisukeskeinen terapia keskittyy ongelmien sijaan niiden ratkaisemiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Terapian tarkoituksena on auttaa asiakkaita löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa, joiden avulla he voivat saavuttaa haluamansa muutokset elämässään.Perhe- ja pariterapiat on suunnattu perheille ja pariskunnille, jotka kohtaavat haasteita suhteissaan. Terapian avulla pyritään parantamaan kommunikaatiota, ratkaisemaan konflikteja ja vahvistamaan suhteita jäsenten välillä.

Näiden erilaisten terapiamuotojen lisäksi on olemassa monia muita terapian muotoja, jotka voivat olla tehokkaita erilaisten mielenterveyden haasteiden hoitamisessa. Kun valitset itsellesi sopivaa terapiamuotoa, on hyvä keskustella asiasta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, joka voi auttaa sinua löytämään parhaiten omiin tarpeisiisi sopivan terapian.

Muista, että terapian aloittaminen voi olla iso askel kohti parempaa henkistä hyvinvointia. Ole avoin eri terapiavaihtoehdoille ja anna itsellesi aikaa löytää itsellesi sopivin terapia. Terapian avulla voit saada tukea ja työkaluja, joiden avulla voit kohdata elämän haasteita ja kasvaa henkisesti.


Terapeutin valinta

Terapeutin valinnassa on tärkeää ottaa huomioon omat tarpeet ja toiveet. Terapeutin tehtävänä on auttaa sinua käsittelemään ja ratkaisemaan erilaisia elämän haasteita ja ongelmia. Tässä osiossa kerromme, kuinka löytää sopiva terapeutti ja mitä asioita kannattaa ottaa huomioon valintaa tehdessä.

Löydä itsellesi sopiva terapeutti. Sopiva terapeutti on henkilö, jonka kanssa tunnet olosi mukavaksi ja turvalliseksi. Tärkeää on, että terapeutin kanssa on helppo kommunikoida ja että hänellä on tarvittavat valmiudet auttaa sinua kohtaamaan elämäsi haasteet ja saavuttamaan asettamasi tavoitteet. Muista luottaa omiin tuntemuksiisi ja harkitsemukseesi terapeutin sopivuudesta.

Terapian muoto.Terapeutit voivat käyttää erilaisia terapian muotoja, kuten kognitiivista käyttäytymisterapiaa, psykodynaamista terapiaa tai ratkaisukeskeistä terapiaa. Tutustu eri terapian muotoihin ja mieti, mikä niistä saattaisi sopia sinulle parhaiten.

Henkilökemia.Terapian onnistumisen kannalta on tärkeää, että tunnet olosi mukavaksi terapeutin kanssa. Voit sopia ensimmäisen tapaamisen usean terapeutin kanssa ja valita sen jälkeen, kenen kanssa haluat jatkaa.

Sijainti ja aikataulu. Terapeutin sijainnin ja aikataulun tulisi sopia omaan arkeesi. Terapeutti, joka on helposti saavutettavissa ja joustava aikataulujen suhteen, voi auttaa terapian sujuvuutta.


Terapiakäynnin kulku

Terapiakäynnin tarkoituksena on tarjota sinulle mahdollisuus käsitellä ja ratkaista elämäsi haasteita yhdessä ammattilaisen kanssa. Tässä osiossa kerromme yleisesti, mitä terapiakäynneiltä voi odottaa.

Alkukartoitus. Terapian alussa terapeutti pyrkii ymmärtämään tilannettasi ja tarpeitasi. Tämä tapahtuu keskustelemalla ja kysymysten avulla. Alkukartoituksen aikana voit myös esittää omia kysymyksiäsi terapeutille ja terapian kulusta.

Tavoitteiden asettaminen. Terapian tavoitteet määritellään yhdessä terapeutin kanssa. Tavoitteet voivat olla esimerkiksi stressin hallinta, itsetuntemuksen kehittäminen tai ihmissuhdeongelmien ratkaiseminen.

Terapian eteneminen. Terapiakäynnit tapahtuvat yleensä viikoittain tai joka toinen viikko, ja ne kestävät noin 45-60 minuuttia. Käyntien tiheys ja kesto sovitaan yhdessä terapeutin kanssa. Terapian aikana käsitellään tavoitteisiin liittyviä aiheita ja haasteita keskustelun, harjoitusten ja tehtävien avulla.

Väliarviointi. Terapian edetessä terapeutti ja asiakas arvioivat yhdessä, miten hyvin tavoitteet ovat toteutuneet ja onko terapia ollut hyödyllistä. Tämä auttaa varmistamaan, että terapia etenee oikeaan suuntaan ja tarvittaessa tavoitteita voidaan tarkentaa.

Terapian päättyminen. Terapian kesto vaihtelee yksilöllisesti, ja se voi kestää muutamasta kuukaudesta useaan vuoteen. Terapian lopussa käydään läpi saavutetut tavoitteet, opitut asiat ja mahdolliset jatkotoimenpiteet.


Kelan kautta terapian haku

Kelan kautta terapian haku voi olla monimutkainen prosessi. Tämä osio auttaa sinua ymmärtämään prosessin vaiheet ja hakemiseen tarvittavat asiakirjat.

Tarpeen määrittäminen. Terapian alussa terapeutti pyrkii ymmärtämään tilannettasi ja tarpeitasi. Tämä tapahtuu keskustelemalla ja kysymysten avulla. Alkukartoituksen aikana voit myös esittää omia kysymyksiäsi terapeutille ja terapian kulusta.

Tavoitteiden asettaminen. Ennen kuin haet Kelan kautta terapiaa, sinun tulee keskustella lääkärisi kanssa terapian tarpeesta. Lääkärisi voi arvioida, sopiiko terapia sinulle ja millaista terapiaa tarvitset.

Terapiamuodon valinta. Kela tukee useita erilaisia terapiamuotoja. Lääkärisi ohjeiden perusteella voit valita itsellesi sopivan terapian, esimerkiksi:

- Psykoterapia

- Fysioterapia

- Toimintaterapia

- Puheterapia

- Kuntoutuspsykoterapia


Kelan tuen selvittäminen. Selvitä, kuuluuko valitsemasi terapia Kelan tukemien terapioiden piiriin. Tietoa Kelan tukemista terapioista ja niiden kriteereistä löydät Kelan verkkosivuilta (www.kela.fi).

Terapeutin valinta. Etsi itsellesi sopiva terapeutti. Kelan tukemaan terapiaan hyväksytään vain terapeutit, jotka täyttävät Kelan kelpoisuusvaatimukset. Kelan verkkosivuilta löytyy luettelo hyväksytyistä terapeuteista.

Lähetteen hankkiminen.Pyydä lääkäriltäsi lähete valitsemaasi terapiaan. Lähetteessä tulee mainita diagnoosi, terapian tarve ja suositeltu terapian kesto.

Hakemuksen täyttäminen.Täytä Kelan terapiatukea koskeva hakemuslomake. Lomake löytyy Kelan verkkosivuilta, ja sen voi täyttää myös sähköisesti. Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärin antaman lähetteen sekä terapeutin tiedot.

Hakemuksen lähettäminen.Lähetä hakemus ja liitteet Kelalle joko postitse, Kelan asiointipalvelun kautta tai paikallisessa Kelan toimistossa. Hakemuksen käsittelyaika on yleensä noin 1-2 kuukautta.

Päätöksen vastaanottaminen.Kun Kela on käsitellyt hakemuksesi, saat päätöksen kirjallisesti. Päätöksessä kerrotaan, onko hakemuksesi hyväksytty vai hylätty, ja kuinka paljon tukea saat terapiaan.


Lopuksi

Toivottavasti tämä opas auttaa sinua löytämään itsellesi sopivan terapeutin ja saamaan tarvitsemaasi tukea elämäsi haasteiden kohtaamisessa.

Terapia on henkilökohtainen ja ainutlaatuinen prosessi, joka voi auttaa sinua saavuttamaan henkistä hyvinvointia, vahvistamaan itsetuntemustasi ja parantamaan elämänlaatuasi. Kun löydät itsellesi sopivan terapeutin ja terapian muodon, voit luottavaisin mielin astua matkalle kohti parempaa hyvinvointia ja onnellisempaa elämää. Onnea ja menestystä terapiaprosessiisi!

"On tärkeää löytää oikea ja juuri sellainen terapeutti, johon potilas tuntee luottamusta"